(Menu) Navigation (Menu) Navigation

Chào mừng đến với Hệ thống Quản lý văn bằng của Trường Đại học Cần Thơ.

Mời các bạn đăng nhập vào hệ thống (bấm nút Đăng nhập ở gốc trên - bên phải màn hình) để sử dụng hệ thống.

Mọi ý kiến đóng góp về chức năng của phần mềm, xin gởi mail về Trung Tâm Điện Tử & Tin Học của Trường Đại học Cần Thơ theo địa chỉ eic@cit.ctu.edu.vn.

Hướng dẫn sử dụng:

  1. Người dùng thông thường (Người dùng khách)
  2. Người nhập văn bằng.
  3. Người duyệt văn bằng
  4. Quản trị hệ thống