Navigation Navigation

Chào mừng đến với Hệ thống Quản lý văn bằng của Trường Đại học Cần Thơ.

Mời các bạn đăng nhập vào hệ thống (bấm nút Đăng nhập ở gốc trên - bên phải màn hình) để sử dụng hệ thống.

Mọi ý kiến đóng góp về chức năng của phần mềm, xin gởi mail về Trung Tâm Điện Tử & Tin Học của Trường Đại học Cần Thơ theo địa chỉ eic@cit.ctu.edu.vn.

Hướng dẫn sử dụng:

  1. Người dùng thông thường (Người dùng khách)
  2. Người nhập văn bằng.
  3. Người duyệt văn bằng
  4. Quản trị hệ thống